590

6 comments

你需要登入才可觀看此內容

6 comments on “590”

  1. 以朴喬夫性格,就算M殺左軍火佬佢都未必會講啲咩,只要M求其講個藉口話軍火佬想叛變所以殺左佢就得,反而如果俾佢知道M將舊隕石當武器打死人,佢應該會嬲到仆街 😂

發佈回覆