772

25 comments

你需要登入才可觀看此內容

25 comments on “772”

 1. 一次兩次就話好笑,但黎生做咩呢排頻頻出現…
  將軍澳有貴華,港島區就富林比比和黎生,只要佢三個出現,你就知道,跟住落來的情節都係業餘、不認真,和像馬戲團 😐
  記得墨b講過貴華一出場=佢果日冇靈感,黎生係咪繼承左呢個責任?墨b呢排冇咩靈感? 😥

 2. 與其用半章講黎生條痴線佬,不如講下返去金鐘見唔見夕禪同破佛吧🙈就算講下戰後其他處理都好😹

 3. 同埋其實M喺大家心中(除咗最熟嗰班)已經係死於西城?但蕭梵同叛臘都親眼睇到佢黑夜叉個狀態,唔知到時叛臘同病臘合流返會有咩影響。

  BTW韓媽冇藥如果病死,韓湘會唔會同M決裂🙈畢竟某程度韓爸韓媽都因為M而死⋯⋯

   1. 墨巴見到大家咁群情洶湧,唔整返篇高高汁既文又點咁出,大家靜心等候吧

發佈回覆