722

7 comments

你需要登入才可觀看此內容

7 comments on “722”

  1. 而家好似每個場景都有隻特殊病者擋路咁,十足十打機每關有個boss咁 -_-
    特殊病者多到開始唔特殊 -_-

發佈回覆