698

10 comments

你需要登入才可觀看此內容

10 comments on “698”

  1. 佢而家應該係末日地堡報緊南征部隊既仇
    不過佢見雲梨既付出 同埋睇得出佢既善良就放走佢地一家人

  2. 如果岩熊精神修為係咁勁,樂居事件就應該派佢地入去,派一兩個都唔影響大元帥安危😹腦波器點都係應該試用,就算冧唔到佢地,都可以令絕大部分其他敵人收皮先

發佈回覆