689

20 comments

你需要登入才可觀看此內容

20 留言 - “689”

  1. 既然摩西本身就係艾寶琳搞出來的特殊病者,會唔會最後摩西和病劍兩敗俱傷,一齊死曬,正式終結艾寶琳在將軍澳區的遺禍…

    不過只係終結將軍澳的遺禍,艾康條pk走左過港島… 可唔可以寫佢被西城薈一下KO…

發表回覆