685

22 comments

你需要登入才可觀看此內容

22 comments on “685”

  1. 走狗派果然係走狗,同穆嘴一L樣。佢地幫艾康都未被追究,講到自己友被殺好似被迫害咁。
    ,當初佢地扔反皇派俾摩西食又唔見佢地後悔反省🌚另外睇落走狗派會想報復,綠茶唔幫而被革扯

  2. 其實我唔係好明 點解咁多人憎葉青茶😹😹 佢地既狗味仲可以搵到詭人 我相信唔會就咁寫死佢地 而且茶青茶點解咁唔討人歡喜😹

  3. 青茶一開波殺咗保護艾匡果個男仔,太深刻。之後仲繼續聽昏君艾康講去港島追殺艾匡,比我感覺佢係0獨立思考同艾康既走狗黎,好難洗白

發佈回覆