586

22 comments

你需要登入才可觀看此內容

22 comments on “586”

  1. 如果最後同韓湘,結婚生仔,生左無垢嬰,要食左佢進化為特殊病者,先可以救身邊人,咁就變神作了﹗

發佈回覆