538

21 comments

你需要登入才可觀看此內容

21 comments on “538”

   1. 乜撚嘢呀,佢免疫病者病毒係因為佢而家呢個體質都仲係病者,所以先唔會受到感染。
    雖然睇落係人類,但係實質上佢而家都仲係一個病者,唔係人類。
    愛滋病已經冇咗,原因係因為抑制咗病者細胞嗰支針嘅副作用係瞬間醫治好任何疾病。
    M有講過佢依家呢個體質應該係類似詭人,雖然唔知點解冇臭味
    麻煩重睇

發佈回覆