493

24 comments

你需要登入才可觀看此內容

24 comments on “493”

 1. 我有個有爭議性嘅建議,不如將依家嘅一日一更變做一週一更?
  咁可以比墨巴有更大嘅創作空間,而唔係為追每日出文令好多位收喺最精彩個位。
  如果改用一週一更,咁可以更聚焦喺個章節個故事上面,而唔係一部分嘅故事。
  雖然依家喺啲最精彩位都會有連更,但黎緊墨巴有多啲唔同故開個時,會唔會應付唔黎?
  當然呢個提議都有缺憾,就係要原先習慣睇日更嘅讀者等一個星期囉囉攣⋯⋯包括我在內,
  唔知大家點睇呢?
  開放討論or 開Post 討論都得

 2. 一周一更太長
  可以周中一更,周未再一更

  文既長短又唔需要定死,當然要睇墨巴,可能佢呢期有其他野攪緊,好快會回覆正常

 3. 反對😂 因為隔太耐會唔記得哂情節,而且每日睇故嘅10分鐘係我可以腦袋放空嘅時間,一早成為左習慣。

 4. 反對,本身買呢個plan嗰陣係預咗文量多連登兩倍,仲有v14外傳
  但依家呢兩樣都冇守到承諾
  何況個plan有限期,想喺有限期前睇得幾多得幾多

  1. 巴打講得岩, 其實都係想睇前d 快d 先join, 如果skip 文既, 咁不如返連登睇啦。。。 另外v14 又好似未有

 5. 追文係可以 但係唔好太過迫墨巴佢自有分數 一日隨時番三更都試過 都好準時 比啲支持可能仲多文

發佈回覆