383

15 comments

你需要登入才可觀看此內容

15 comments on “383”

 1. 岩岩屎忽痕重睇病港一
  有一段「
  M‧‧‧!我‧‧‧我哋即刻去叫首領救人啦!!!」阿登瘋了的想要跑去跟首領說。

  我只是默默地按住他的膊,告訴他一件殘酷的事實:「阿登,就算你咁做都冇用‧‧‧呢一個,係大本營同天腦做嘅交易。」

  原來係開頭就已經有天腦?!

   1. 病同天果個發音同速成都算大分別 研究過墨巴錯別字 墨巴似係用倉頡

發佈回覆