278

28 comments

你需要登入才可觀看此內容

28 comments on “278”

 1. 原來係咁“嗰”?

  食雞肋噎死?

  我哋一齊“向”南面進發

  就好似見住一班“比”你愚蠢

  死去嘅人類只會越來越少,定多?定死剩?

 2. 啱啱睇到段邱吉爾演講,鬧政府唔俾軍備啲後生軍人,可以參考下。

  「我哋陸軍有班後生仔。當我諗起班後生仔幾咁盡責,要走匀全世界——十四萬個後生仔,你咪理佢哋仲係好嫩,佢哋都明知政府冇俾足夠軍備。我真心好佩服佢哋咁愛國。好佩服,好榮幸我哋國家有佢哋,但我哋國家唔佩有佢哋,除非我哋政府肯支持佢哋。」

發佈回覆