247

16 comments

你需要登入才可觀看此內容

16 留言 - “247”

  1. 墨巴 想問可唔可以加多個功能係 for 轉黑底白字(好似紙言咁)?有時夜晚訓前睇文 黑底白字 睇得舒服d🙇🏻‍♂️

      1. 明白,係噃,隨時有新讀者,剩係諗左自己方便重溫添🙇‍♂️

發表回覆