186

14 comments

你需要登入才可觀看此內容

14 comments on “186”

  1. 原來廢時真係七傘武者,比我估中左😍用手伸入水放毒,逼隻水凶獸上水面,所以啲水先半年唔飲得
    同埋殺左水凶獸會拎多把「矛傘」,仲有把應該係「銃傘」就唔知喺邊

      1. 想問下係咪海洋公園個篇?
        我重睇都搵唔到 廢時蹤影

發佈回覆