37

11 comments

你需要登入才可觀看此內容

11 comments on “37”

  1. m已經人類最強
   本身已經勁
   加埋白鯨傳功

   仲要有病者血 dr. d 解左佢病者血 應該有伏筆
   HIV變唔到病者 但Dr. D照改造左M
   Dr. D 解佢病者血 但理論上得hiv先係解藥
   所以好大機會伏筆

發佈回覆